Pauzele in muzica psaltica bizantina

Pentru arătarea diferitelor pauze ce se întâlnesc în cântare, muzica psaltică sc serveşte atât de semnul timporal apli cu cei doi compuşi ai săi, dipli şi tripli, cât şi de gorgon precedat de semnul numit varia.
Pauza de o bătaie (în muzica liniară, pauza de pătrime) se exprimă prin varia urmată de apli.
Pauza de două bătăi (pauza de doime) sc exprimă prin varia urmată de semnul dipli.
Pauza de trei bătăi (pauza de doime şi o pătrime) se exprimă prin varia urmată de tripli.
Pauza de patru bătăi (pauză de notă întreagă) se exprimă prin varia urmată de letrapli.
Pauza de jumătate de bătaie (pauza de optime) se exprimă prinvaria urmată de apli cu gorgon, precedate de un semn vocal.

Muzica psaltica - Gramatica muzicii psaltice - Lecţii interactive cu exemple
Valid XHTML 1.0 Transitional