Sfanta Evanghelie după Luca (CD audio mp3)
Lectura: Arhidiacon Adrian Maziliţa

Preţ CD 5 Lei

Ascul:  Capitolul 6   Capitolul 10  Capitolul 16
 

Comanda se poate face:

Telefonic: 0788.258.894; 0740.590.312; 0252.333048 

Prin mail: episcopiaseverinului@yahoo.com

CD-ul se poate cumpara de la Paraclisul Catedralei Episcopale din Drobeta Turnu Severin.
 

Evanghelia după Luca este cea mai amplă expunere inspirată a vieţii şi activităţii Domnului nostru lisus Hristos. Ea depăşeşte ca întindere oricare altă carte a Noului Testament. Bogăţia cuprinsului este întregită de valoarea documentară a relatărilor ei. Autorul ei este un produs al lumii elenistice, un intelectual care gândeşte şi scrie greceşte, într-o limbă literară pe care nu o egalează nici un alt autor nou-testamentar, cu excepţia celui ce-a redactat Epistola către Evrei. Este un spirit de mare fineţe, eleganţă, sobrietate, întotdeauna atent la nuanţele şi implicaţiile cuvântului; este un stilist desăvârşit.
        Evanghelia a treia este mai completă decât primele două evanghelii sinoptice, căci cuprinde fapte noi, proprii Sfântului Luca şi ne oferă o vedere mai largă asupra vieţii şi activităţii Mântuitorului. Evanghelistul Matei descrie pe Domnul Hristos ca adevăratul Mesia Cel ce a împlinit profeţiile Vechiului Testament; Cel înfăţişat de Marcu este Fiul lui Dumnezeu, dovedit prin minunile ce săvârşeşte; Cel zugrăvit de Sf. Luca este Fiul Omului care a pătimit şi moarte pentru mântuirea tuturor oamenilor, căci tema Evangheliei sale este universalitatea religiei creştine
(XXIV. 46-47), accentuată mai mult decât la primii evanghelişti!(comp. Mt. XXVIII, 19; Mc. XVI, 15). De unde şi deosebita înclinare a Mântuitorului către cei săraci, cei dezmoşteniţi, vameşi şi păcătoşi, ca şi lumina favorabilă în care sunt descrise femeile, ce aveau o situaţie aşa de înjositoare.
        Fără a fi atât de concentrată ca Evanghelia după Marcu şi nici atât de întraripată ca aceea după loan, Evanghelia după Luca rămâne o capodoperă literară. Este o carte care atrage şi înalţă sufleteşte spre cer.

Pr. Prof. Dr. Dionisie Stamatoiu